Basisschool Vossenhol
Kindercentrum Op de Horst
Basisschool Breedeweg
Basisschool Adelbrecht Windekind
Stichting Primair Onderwijs Groesbeek-
Basisschool Carolusschool
Openbare Basisschool de Sieppe
Basisschool Titus Brandsma
Basisschool Op de Heuvel
{"visible_panels":"4","width":"1200","height":"410","orientation":"horizontal","panel_distance":"5","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"click","shadow":"false","autoplay":"false","mouse_wheel":"false"}

Raad van Toezicht

SPOG werkt volgens de “Code Goed Bestuur”.

Deze code kent een aantal gedragsregels voor bestuurders en toezichthouders.

De “Code Goed Bestuur” moet eraan bijdragen dat er een duidelijk onderscheid is tussen de beslisser(s) en de toezichthouders.

De stichting kent een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het CvB bestaat uit 3 directeur-bestuurders (2 FTE) die op veel zaken volledig zijn gemandateerd; de Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende rol.

In de Raad van Toezicht hebben vijf personen zitting. De Raad van Toezicht wordt samengesteld op voordracht van de G.M.R, de gemeenteraad en de Raad van Toezicht zelf.

Stichting Primair Onderwijs Groesbeek werkt sinds november 2011 volgens het model van de bestuurder en Raad van Toezicht.

Samenstelling Raad van Toezicht:

  • Rob van Bruggen (voorzitter)
  • Helma Janssen- Duighuizen
  • Ard Veldhoven
  • Lisette Bros
  • James Hendriks

 

Spog scholen portaal
SIENN