Basisschool Titus Brandsma
Basisschool Op de Heuvel
Openbare Basisschool de Sieppe
Basisschool Adelbrecht Windekind
Stichting Primair Onderwijs Groesbeek
Basisschool Vossenhol
Basisschool Carolusschool
Basisschool Breedeweg
Kindercentrum Op de Horst
Domin Kindercentrum
{"visible_panels":"10","width":"1400","height":"410","orientation":"horizontal","panel_distance":"5","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"click","shadow":"false","autoplay":"false","mouse_wheel":"false"}

Over SPOG

Op 1 mei 2004 zijn het voormalige bestuur van de Stichting Katholiek en Algemeen Christelijk Primair Onderwijs Groesbeek en de bestuurscommissie van de Openbare bassisschool “De Sieppe” gefuseerd.

Er is gekozen voor een nieuwe naam voor de stichting namelijk:

Stichting Primair Onderwijs Groesbeek

Sinds 1 januari 2011 maakt ook SBO Carolus deel uit van SPOG.

De Stichting heeft 8 scholen voor primair onderwijs onder haar beheer met in totaal ±1250 leerlingen en ±110 personeelsleden.

Onze scholen bevinden zich in Groesbeek (5 scholen), Berg en Dal, De Horst en Breedeweg.

SPOG werkt sinds een aantal jaren nauw samen met Kindercentrum Domino. Op alle locaties van SPOG is een vorm van kinderopvang aanwezig: peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang.

Contact

Postbus 68
6560 AB GROESBEEK

Bredeweg 68
6562 DG Groesbeek

Bestuurskantoor:
(024) 366 22 60

info@spog.nl

www.spog.nl

Spog scholen portaal
SIENN