Basisschool Titus Brandsma
Basisschool Op de Heuvel
Openbare Basisschool de Sieppe
Basisschool Adelbrecht Windekind
Stichting Primair Onderwijs Groesbeek
Basisschool Vossenhol
Basisschool Carolusschool
Basisschool Breedeweg
Kindercentrum Op de Horst
Domin Kindercentrum
{"visible_panels":"10","width":"1400","height":"410","orientation":"horizontal","panel_distance":"5","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"click","shadow":"false","autoplay":"false","mouse_wheel":"false"}

Management…

De directeuren van de scholen zijn eerste aanspreekpunt op de scholen. Zij zijn integraal verantwoordelijk op alle beleidsterreinen zoals personeel, onderwijs, huisvesting en financiën. Ook sturen zij de kwaliteit en verbindende kracht. Voor het College van Bestuur geldt precies hetzelfde, maar dan op stichtingsniveau.

Daarnaast wordt van het College van Bestuur verwacht dat zij de directeuren niet alleen planmatig aanstuurt, maar ook ontwikkelgericht leiding geeft.

Het schoolspecifieke beleid wordt ingekleurd door de schooldirectie, team, ouders, en medezeggenschapsraad van de afzonderlijke school. De inhoud van dit beleid is gebaseerd op de door het bestuur vastgestelde kaders.

SPOG DOCUMENTEN

COLLEGE VAN BESTUUR

Muriël van Bergen

contactpersoon: financiën

Edgar van den Bosch

contactpersoon: personeel & facilitair

Henriët Rosman

contactpersoon: onderwijs

Spog scholen portaal
SIENN